Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Skieruj się tutaj, jeśli potrzebujesz więcej informacji w temacie cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń sporządzają setki uwierzytelnionych i zwykłych tłumaczeń na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że online nietrudno znaleźć darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nieraz koniecznością, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak wstępnie obliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Elementy wpływające na ostateczną cenę przekładu

Ostateczną cenę tłumaczenia dokumentu kształtują poniższe elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest tradycyjnie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który lub z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (włoski, portugalski) albo germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy szykować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Przekład prac akademickich, dysertacji medycznych czy dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, żeby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Wypada dodać, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu odrębny numer, jak również oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli często posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]