Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Co powinno się wiedzieć o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków?

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia pracy bądź nauki w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]