Ochrona osób i mienia

Na sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/ dowiesz się, komu zlecić ochronę osób i mienia.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale również w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi i okna. Można też zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także klientom czy znajdującym się w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]