Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

W tym miejscu otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące automatycznej windykacji należności.

Jest wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do księgowania faktur z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca generuje podobną liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w ustalonym terminie z pewnością rośnie. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem faktur pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może skonfigurować własne harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wyliczone wyżej działania będą nieefektywne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach skutkuje również znaczną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]