Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Potrzebujesz użyć generator not księgowych 40 euro? Odwiedź tę stronę.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej lub później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 i 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych, a może wystawiać od razu?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez lata dobrych układów partnerskich. Wszak zwłoka w przelaniu opłaty może być kwestią chwilowych kłopotów finansowych czy prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada także kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]