wymiana funtów, funt kurs

Gdzie sprawdzić aktualny kurs funta i wymienić tę walutę?

Funt brytyjski, którego prawidłową nazwą jest funt szterling, to jedna z najsilniejszych światowych walut. Pomimo przynależności z początku do struktur Wspólnoty Europejskiej a następnie UE, Wielka Brytania pozostała poza strefą euro i pozostała przy swojej historycznej walucie.

Funt brytyjski – mocna waluta, która przezwyciężyła wiele przeciwności

W efekcie Brexitu, który okazał się przewlekłym, ponad 4-letnim procesem, cena funta w stosunku do dolara i euro zauważalnie zmalała. Było to związane m.in. z oznajmieniem przez duże podmioty, w tym instytucje finansowe, wyjścia z rynku brytyjskiego, co groziło spadkiem ilości zatrudnianych pracowników, a w konsekwencji także spadkiem przychodu krajowego brutto. Odpracowywanie intensywnego spadku wartości funta brytyjskiego z połowy 2016 r. odbywa się bardzo powoli i przy dość dużych wahaniach wartości waluty. Kolejną przeciwnością w tym procesie była bessa z 2020 r. wywołana wielomiesięcznym zamknięciem angielskiej gospodarki w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Trzeba jednakże zaakcentować, iż funt szterling to wyjątkowo mocny pieniądz, będący w obiegu na Starym Kontynencie już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku przezwyciężył znaczne spadki wywołane zniesieniem powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. i legendarny już spekulacyjny atak z 1992 r.

Czy Polaków jeszcze interesuje aktualny kurs funta brytyjskiego?

Funt pozostaje dla Polaków znaczącą walutą, w której nadal często lokują swoje pieniądze. Jest tak przede wszystkim z tej przyczyny, że pomimo opuszczenia przez Wielką Brytanię UE, tysiące pracujących tam rodaków nie zamierza wrócić do kraju i w dalszym ciągu utrzymuje finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualnym kursem funta interesuje się tym samym duża grupa rodaków. Szuka ona przede wszystkim przejrzystych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na złotówki oraz euro, ale nierzadko także danych historycznych dotyczących nawet dziesięciu lat wstecz. Takie informacje dostępne są m.in. na stronie kantoru internetowego, który aktualizuje kurs w odstępach co parę sekund. Dostęp do aktualnych danych umożliwia również doświadczonym inwestorom zlecać wymianę waluty po rentownym kursie.

Platforma wymiany walut Kantor.pl
SUPER GRUPA PL Sp. z o.o.
ul. Trakt Św. Wojciecha 149
80-017 Gdańsk

Tel.: +48 22 364 5 364
E-mail: [email protected]