Co to jest metoda kasowa?

Zainteresowany metodę kasową? Skieruj się tutaj.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni kilka razy dopominać się od kontrahenta przelewu należności za zrealizowane usługi lub dostarczone produkty. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w terminie i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej zapłaty. Ze względu na wskazany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do dokładnego monitorowania wpływu należności

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich śledzenia, by nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy stu i więcej dokumentach nadzór należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje redukcję niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]