Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Jeśli chcesz zamówić kontenery otwarte, koniecznie wejdź na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w trakcie różnych remontów i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z gromadzeniem oraz przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie lub gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania oraz przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]